Styrelsen

Styrelsen norrskensdansarna 2015

 

 

Ordförande: Gunilla Nordvall, 070-3515495

Sektererare: Linda Wennström, 070-2122924

Kassör: Bertil Eriksson, 070-3256729

Ledamöter 1: Gerd Stuge

Ledamöter 2: Ann-Helen Björk

Ersättare till styrelsen

Ersättare 1: Yvonne Lindgren, 070-3568278

Revisorer

Revisor 1: Helen Larsson, 070-2886187

Revisor 2: Eva Köhler, 070-2145329

 

Valberedning

Beredare 1: Steve Ärlebrand, 070-6446886

Beredare 2: Ebbe Strömbäck, 070-3181280

 

Tävlingsansvarig

Yvonne Lindgren, 070-3568278

 

Tränare

Huvudtränare: Marita Sjödin, 070-3103355

Extratränare: Ebbe Strömbäck, 070-3181280

Extratränare: Steve Ärlebrand, 070-6446886